اندروید

DebugEnabler for Root APK APP INFORMATION

debugenabler-for-root-2-4-1-apk

DebugEnabler یک نوشتن مجدد کامل از #DebugAllTheThings است, which allows you to enable/disable debugging settings for some apps with just a simple tap. این برنامه requires root to use.

Download DebugEnabler for Root APK Latest Version for Android:

debugenabler-for-root-2-4-1-apkدر اینجا آخرین نسخه است DebugEnabler for Root APK ->>
(4.0 امتیاز متوسط ​​در گوگل بازی توسط 153 کاربران)

پیام بگذارید