Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) de wettelijke verplichtingen van de partijen uiteenzetten met betrekking tot het gebruik van onze diensten en van AndroidFreeApks.com (de “site”). Lees ze aandachtig voordat u deze website gebruikt.

Opmerking: AndroidFreeApks.com is NIET geassocieerd of gelieerd aan Google, Google Play of Android op enigerlei wijze. Android is een handelsmerk van Google Inc. Alle apps & games zijn eigendom en handelsmerken van hun respectieve ontwikkelaar of uitgever en voor thuis- en persoonlijk gebruik. Houd er rekening mee dat AndroidFreeApks.com ALLEEN hebben het oorspronkelijke APK-bestand dat gratis APPS. ALLE APK-bestand is hetzelfde als in Google spelen ZONDER cheat, UNLIMITED GOLD PATCH OF ENIGE ANDERE WIJZIGINGEN.

De overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen u (hierna te noemen “u”, “uw,” of “gebruiker”) en DownloadAppsApk, Inc., inclusief de moedermaatschappij en al haar dochterondernemingen en aangesloten entiteiten (hierna te noemen “Menu”, “wij,” “ons”, of “onze”). Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden waaronder u onze site en eventuele services mag gebruiken (d.w.z.. zoeken) die nu of in de toekomst op onze site kunnen worden aangeboden (de “Diensten”). Verwijst naar “onze website” omvatten, waar van toepassing, de diensten.

Lees ook ons ​​privacybeleid voordat u deze site gebruikt.

Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en met de Privacybeleid. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder kennisgeving aan u, en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. daarom, u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer dat u onze site gebruikt te lezen.

AndroidFreeApks.com biedt alleen algemene informatie en niets op de site mag als enige vorm van advies worden beschouwd, garantie of goedkeuring. De inhoud, informatie, Lidwoord, koppelingen, afbeeldingen, grafiek, en andere informatie op deze site is alleen voor informatie- en amusementsdoeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Meer leren, je zou onze moeten herzienPrivacybeleid die belangrijke informatie bevat die helpt bij het beantwoorden van vragen over persoonlijke privacy met betrekking tot het gebruik van onze site.

1. Gebruik beperkingen

Alle informatie, inhoud en materialen die op onze site zijn opgenomen of worden aangeboden, zijn ons auteursrechtelijk eigendom of het auteursrechtelijk eigendom van onze inhoudleveranciers, licentiegevers of licentiehouders. alle handelsmerken, servicemerken, ruilnamen, en handelskleding zijn eigendom van ons en / of onze leveranciers van inhoud, licentiegevers of licentiehouders. Niets op onze site verleent enige licentie, Rechtsaf, titel, of interesse in of voor ons intellectueel eigendom of het intellectueel eigendom van een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot patenten, auteursrechten en handelsmerken) in elke vorm impliciet, uitsluiting, of anders. Er mag geen inhoud of materiaal van onze site worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüploade, Geplaatst, verzonden of verspreid op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

U gaat ermee akkoord dat u onze site alleen voor persoonlijk gebruik zult gebruiken. U mag onze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op enige manier die ons of enige andere persoon of entiteit schaadt. U mag onze site niet gebruiken of proberen te gebruiken voor ongepaste of onwettige doeleinden, waaronder, zonder limiet, om ons beleid te schenden, procedures, of vereisten, of om mee te interfereren, verstoren, of inbreuk maken op de beveiliging van onze site of een van onze servers of netwerken. U bent er verder verantwoordelijk voor dat uw gebruik van onze site geen van toepassing zijnde lokale schendt, staat, federaal, internationaal of ander recht, regel, of regelgeving.

We doen er alles aan om de privacy van kinderen te beschermen. Houd er rekening mee dat deze site niet bedoeld of ontworpen is om kinderen onder de leeftijd aan te trekken 13. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van een persoon waarvan we eigenlijk weten dat het een kind onder de leeftijd is 13.

Wanneer u op onze site bent, kunt u worden doorverwezen, via hyperlink, naar websites van derden die buiten onze controle vallen. Bijvoorbeeld, onze site kan zoekresultaten bieden als antwoord op vragen van gebruikers of andere links van adverteerders, sponsors of inhoudspartners die al dan niet advertenties of logo gebruiken(s) om naar hun eigen sites te linken. U erkent dat wanneer u op een link klikt die onze site verlaat, de site waarop u terechtkomt, wordt mogelijk niet door ons beheerd en er zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing. Door op dergelijke links te klikken, erkent u hierbij dat AndroidFreeApks.com niet verantwoordelijk is voor die websites of de bijbehorende inhoud of services. We behouden ons ook het recht voor om links van sites van derden uit te schakelen, hoewel we hiertoe niet verplicht zijn.

3. Elektronische communicatie

Mocht u om welke reden dan ook e-mails naar ons sturen, u communiceert elektronisch met ons. Door het zo te doen, u stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. We kunnen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op onze site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle mededelingen, openbaarmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

4. Beleidsbeperkingen

U zult onze site niet schaden of beschadigen, of elk aangesloten netwerk, of anderszins het gebruik of genot van onze site door een persoon of entiteit op enigerlei wijze verstoren, inclusief zonder beperking, het gebruiken of lanceren van een geautomatiseerd systeem dat toegang heeft tot onze site op een manier die meer verzoekberichten naar onze servers stuurt in een bepaalde periode dan een mens in dezelfde periode redelijkerwijs kan produceren door een conventionele online webbrowser te gebruiken. Niettegenstaande het voorgaande, Exploitanten van openbare zoekmachines mogen spiders uitsluitend gebruiken om openbaar beschikbare doorzoekbare indices van het materiaal en onze site te creëren, maar niet voor het cachen of archiveren van dergelijke materialen.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van onze sites legt.

5. VRIJWARING

DE DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP ONZE SITE OF GELEVERD VIA ONZE SITE WORDEN GELEVERD “ZOALS HET IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; NIET-INBREUK; ELKE IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT PRESTATIES, CURSUS VAN BEHANDELING, OF GEBRUIK VAN HANDEL; EN ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN KWALITEIT VAN ONZE SITE VOOR UW DOEL OF VERWACHTING. WE GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE INFORMATIE BEVAT, INHOUD EN MATERIALEN OP ONZE WEBSITE OF VIA ONZE WEBSITE ZAL ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN OPGELOST, OF DIE ONZE SITE OF DE SERVERS DIE DERGELIJKE INFORMATIE MAKEN, INHOUD EN BESCHIKBARE MATERIALEN ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN, U VERZEKERT DE GEHELE KOSTEN VAN ALLE VERBONDEN ONDERHOUD, REPARATIE OF NODIGE CORRECTIE DOOR EEN DERGELIJKE SCHADE. WIJ GARANDEREN OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN BEVAT OF AANGEBODEN, BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA, OF ANDERSZINS VERBONDEN OP ENIGE MANIER MET ONZE SITE OF SITES OF DIENSTEN VAN DERDEN OF DIENSTEN DIE NAAR OF VANAF ONZE SITE LINKS, IN VOORKOMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF ANDERSZINS.

WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT U TEVREDEN BENT MET ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U KUNT KOPEN VAN EEN WEBSITE VAN DERDEN DIE LINKT NAAR OF VAN ONZE SITE OF INFORMATIE VAN DERDEN, INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE SITE. WIJ BEVESTIGEN DE INHOUD NIET, NOCH HEBBEN WE ENIGE STAPPEN GENOMEN OM DE NAUWKEURIGHEID TE BEVESTIGEN, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN, ELKE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL OP EEN WEBSITE VAN DERDEN. WIJ GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL DAT U MISSCHIEN MOET WORDEN GEVRAAGD AAN EEN DERDE.

U ZIET HIERBIJ ONherroepelijk AF VAN ELKE CLAIM TEGEN ONS MET BETREKKING TOT (EEN) INFORMATIE, INHOUD EN MATERIAAL OP ONZE SITE OF GELEVERD VIA ONZE DIENSTEN, (B.) WEBSITES VAN DERDEN OF AANBIEDINGEN DIE VIA DE SITE WORDEN GEPLAATST MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIAAL DIE U AAN DERGELIJKE DERDEN VERSTREKT.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

6. Schadeloosstelling

U gaat hierbij akkoord met vrijwaring, verdedigen, en houd ons vast, onze content providers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers, en elk van de voorgaande entiteiten’ respectievelijke wederverkopers, distributeurs, dienstverleners en leveranciers, en alle voorgaande entiteiten’ respectieve officieren, bestuurders, eigenaren, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (collectief, de “gevrijwaarde partijen”) onschadelijk voor en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief, zonder limiet, afwikkelingskosten en eventuele juridische of andere vergoedingen en uitgaven voor het onderzoeken of verdedigen van acties of dreigende acties) opgelopen door de gevrijwaarde partijen in verband met enige claim die voortvloeit uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of claims die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van onze site.

We behouden ons het recht voor, op eigen kosten, om een ​​aparte raadsman in te zetten en de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u en u gaat hierbij akkoord met ons samen te werken bij de verdediging van een dergelijke claim.

7. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF EEN VAN ONZE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, AANNEMERS, GEASSOCIEERDEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF OPDRACHTGEVERS ZIJN AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ELKE CLAIM VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIAAL, STRAF, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES), OF VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN OF TOEGANG TOT INFORMATIE OF MATERIAAL OP HET INTERNET), OF VOOR HET NIET OPSLAAN OF LEVEREN, OP EEN TIJDIGE OF ONMIDDELLIJKE MANIER, ALLE INFORMATIE OF MATERIAAL WEERGEGEVEN, OF ENIGE CLAIM IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGHEID (OF HET AL OF NIET VOORTVLOEIT IN GEHEEL OF EEN DEEL UIT ONZE HANDELING, OMISSIE, FOUT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET ONZE SITE, DE INHOUD VAN ONZE SITE, OF VAN GEBRUIKERS VAN ONZE SITE (OFFLINE OF ONLINE), ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN IS OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN OF CONSTRUCTIEVE KENNIS HEBBEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT EN GAAT VERDER AKKOORD DAT WIJ NIET, NOCH ONZE CONTENT-AANBIEDERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, NOCH EEN VAN DE VOORGAANDE ENTITEITEN’ RESPECTIEVE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS ZIJN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCOMPATIBILITEIT TUSSEN ONZE SITE EN ENIGE ANDERE WEBSITE, BROWSER, ONDERHOUD, SOFTWARE OF HARDWARE. DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS IN DEZE SECTIE EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE VOORGAANDE PARAGRAAF VAN DEZE SECTIE ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

VERDER, IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF EEN VAN ONZE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, AANNEMERS, GEASSOCIEERDEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF OPDRACHTGEVERS ZIJN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD, VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF WETTIGHEID VAN INFORMATIE OF MATERIAAL WEERGEGEVEN IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT ONZE SITE OF ENIGE BEËINDIGING, ONDERBREKING OF VERTRAGING IN DE PRESTATIES VAN ONZE SITE OM WELKE REDEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER LIMIET, OORZAKEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE ZOALS AARDBEVING, OVERSTROMING, BRAND, STORM OF ANDERE NATUURLIJKE RAMP, DAAD VAN GOD, ARBEIDSCONTROVERSIE OF DREIGING DAARVAN, CIVIELE STORING OF COMMOTIE, HANDELING VAN TERRORISME, VERSTORING VAN DE OPENBARE MARKTEN, OORLOG OF GEWAPEND CONFLICT OF HET ONMOGELIJKHEID OM VOLDOENDE MATERIAAL TE VERKRIJGEN, BENODIGDHEDEN, ARBEID, TRANSPORT, VERMOGEN OF ANDERE ESSENTIËLE GOEDEREN OF SERVICE DIE VEREIST IS VOOR DE UITVOERING VAN ZAKEN, MET INBEGRIP VAN INTERNETTOEGANG, OF ENIGE WIJZIGING IN OF DE AANNEMING VAN ENIGE WET, ORDONNANTIE, REGEL, REGULATIE, BESTELLEN, ARREST OF BESLUIT. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIE, INDIEN IN CONTRACT, TORTEL (INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT OF VERBONDEN MET ONZE SITE ZAL IN GEEN GEVAL OVERSCHRIJDEN $100.

8. Algemene bepalingen

We behouden ons het recht voor om deze op elk moment te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, de website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

Eventuele bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, nietig verklaard worden, onwettig, ongeldig, geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar, een dergelijke bepaling kan worden gescheiden van alle andere bepalingen hierin en zal de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden of aantasten.; voorzien, echter, dat een bevoegde rechtbank een dergelijke bepaling kan herzien voor zover dat nodig is om een ​​dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken.

De wetten van de staat Arkansas, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. zijn van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden, zonder gevolg te geven aan eventuele conflicten of rechtskeuzebeginselen die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden vereisen. Elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, of de interpretatie, maken, prestatie, schending of beëindiging daarvan, zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van Faulkner County, Arkansas, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. en van elke federale rechtbank in het oostelijke district van Arkansas.

Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door ons zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en ons onvermogen om enig recht of bepaling onder deze gebruiksvoorwaarden te doen gelden, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ingediend en ondertekend door Inuvo.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen (inclusief uw toegang tot onze site, of een deel daarvan) naar eigen goeddunken zonder reden en zonder kennisgeving aan u. Bij beëindiging, u moet het gebruik van onze site staken.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die door hun aard de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden moeten overleven, zal zo deze beëindiging overleven.

Deze gebruiksvoorwaarden samen met eventuele andere kennisgevingen, beleid, procedures, overeenkomsten, en algemene voorwaarden op onze site bevatten het volledige begrip met betrekking tot uw gebruik van onze site en onze relatie met u en deze zullen alle eerdere afspraken en overeenkomsten vervangen., hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, en alle eerdere transacties.

U stemt ermee in dat ongeacht enige andersluidende statuut of wet, elke oorzaak van actie tegen ons die voortvloeit uit of verband houdt met onze site, moet binnen één beginnen (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan ​​of een dergelijke oorzaak van de actie zal worden uitgesloten.

9. vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, de praktijken van onze site, of uw omgang met onze site, u kunt contact met ons opnemen via :

[email protected]

For support related to the AndroidFreeApks.com Android App, Klik hier.

Laatst bijgewerkt: October 01, 2021