Android的

DebugEnabler為根APK應用程式資訊

debugenabler-for-root-2-4-1-apk

DebugEnabler是#DebugAllTheThings的完全重新編寫, 它允許您啟用/一些應用程序,只需簡單的點擊禁止調試設置. 這個 應用 需要root來使用.

下載DebugEnabler為根APK最新版本為Android:

debugenabler-for-root-2-4-1-apk下面是最新版本 DebugEnabler為根APK - >>
(4.0 平均評級 谷歌播放 通過 153 用戶)

發表評論